Banner giữa trang

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn khối phường, xã

Đăng lúc: Thứ ba - 07/08/2012 00:17
Danh sách trích ngang Ban Chấp hành cơ sở Đoàn khối phường, xã trực thuộc nhiệm kỳ 2012 - 2017.
1. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN
KHÓA III (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình độ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Phan Thị Thanh Nga   1985 K TC   x UVTV Thành đoàn, Bí thư Đoàn phường
2 Lưu Thị Ngọc Mai   1988 K
 
  Phó Bí thư Đoàn phường
3 Nguyễn Tiến Quý 1982   K TC
 
x Uỷ viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Viết Cường 1984   K Đang học ĐH   x UV Ban Chấp hành
5 Đỗ Thị Giang
 
1986 M ĐH TC x UV Ban Chấp hành
6 Nguyễn Lương Giang 1988   K ĐH
 
  UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Văn Hải 1984   K    
 
  UV Ban Chấp hành
8 Trương Thị Thu Hiền   1984 K TC
 
  UV Ban Chấp hành
9 Phạm Thị Mai Hương   1990 K TC
 
  UV Ban Chấp hành
10 Chu Minh Tiến 1984   K TC SC
 
UV Ban Chấp hành
11 Bùi Minh Tiệp   1989 M  
 
  UV Ban Chấp hành
 
2. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG HỮU NGHỊ
KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình độ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Nguyễn Văn Bình 1983   M Đang học CĐ SC x UVBCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn phường
2 Nông Thị Hồng Nhung
 
1988 Tày TC TC x Phó Bí thư Đoàn phường
3 Hoàng Thị Quỳnh Liên
 
1988 K ĐH     Uỷ viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thị Hương   1986 M Đang học ĐH     UV Ban Chấp hành
5 Nguyễn Thị Kim  
 
1988 M TC     UV Ban Chấp hành
6 Nguyễn Tiến Đạt 1986
 
K ĐH   x UV Ban Chấp hành
7 Lê Thị Thùy Linh  
 
1993 K ĐHĐH     UV Ban Chấp hành
8 Đặng Trung Dũng 1990
 
K TC     UV Ban Chấp hành
9 Nguyễn Thị Hà Thu   1993 K Đang học CĐ     UV Ban Chấp hành
 
3. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG PHƯƠNG LÂM
KHÓA XI (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình độ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Trần Kim Huệ   1987 K TC TC x UVBCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn phường
2 Nguyễn Mạnh Hùng 1989
 
K TC     Phó Bí thư Đoàn phường
3 Hoàng Thanh Tùng 1990
 
K TC     Uỷ Viên BTV
4 Nguyễn Quốc Chí 1989  
 
K TC   x UV Ban Chấp hành
5 Nguyễn Thị Minh Hằng  
 
1988 K TC   x UV Ban Chấp hành
6 Đặng Thị Thùy Dung  
 
1985 K   x UV Ban Chấp hành
7 Đinh Công Hiệp 1989
 
M TH     UV Ban Chấp hành
8 Bùi Hữu Sang 1980
 
M TC   x UV Ban Chấp hành
9 Phạm Thị Hoài Thu  
 
1985 K ĐH     UV Ban Chấp hành
 
4. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG THÁI BÌNH
KHÓA XXI (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình độ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Vũ Đình Hưng 1980   K TC SC x UVBCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn phường
2 Đinh Thị Khánh Chi
 
1984 M       Phó Bí thư Đoàn phường
3 Nguyễn Ánh Hồng  
 
1989 K Đang học ĐH   x Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thị Ngọc Hương  
 
1988 M ĐH     UV Ban Chấp hành
5 Trương Thị Duyên  
 
1989 K     UV Ban Chấp hành
6 Doãn Thành Cường 1980
 
K TC     UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Anh Tuấn 1985
 
K ĐH   x UV Ban Chấp hành
8 Nguyễn Văn Hoàn 1990  
 
K TC     UV Ban Chấp hành
9 Trần Thị Hường  
 
1991 K Đang học ĐH     UV Ban Chấp hành
10 Vũ Thị Nga
 
1989 K TC     UV Ban Chấp hành
11 Nguyễn Thị Thanh Liễu
 
1983 K     UV Ban Chấp hành
 
5. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỊNH
KHÓA X (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
T Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình độ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Đặng Thị Thuận   1982 K TC   x UVBCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn phường
2 Lê Thanh Nghị 1985
 
K TC TC x Phó Bí thư Đoàn phường
3 Đặng Huy Bình 1987   K Đang học ĐH     Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Bùi Thị Hà Chi  
 
1987 M     UV Ban Chấp hành
5 Bùi Đức Chung 1990   M Đang học ĐH   x UV Ban Chấp hành
6 Trần Văn Giáp 1984
 
K       UV Ban Chấp hành
7 Đinh Thị Vân Hòa   1984 K Đang học ĐH   x UV Ban Chấp hành
8 Nguyễn Viết Linh 1987
 
K ĐH     UV Ban Chấp hành
9 Đinh Sinh Nam 1987
 
K TC   x UV Ban Chấp hành
10 Vũ Thị Thảo  
 
1979 K SC   UV Ban Chấp hành
11 Nguyễn Thanh Tiềm 1984
 
K ĐH   x UV Ban Chấp hành
 
6. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG THỊNH LANG
KHÓA XXVIII (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình dộ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Đinh Thị Hà
 
1989 M TC   x Bí thư Đoàn phường
2 Nguyễn Đức Liêm 1984
 
M TC TC x Phó Bí thư Đoàn phường
3 Nguyễn Văn Tân 1991   M Đang học ĐH     Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Văn Thắng 1986
 
M     UV Ban Chấp hành
5 Trần Văn Tần 1980   M Đang học ĐH   x UV Ban Chấp hành
6 Nguyễn Thị Khánh Linh  
 
1993 M       UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Văn Tới 1985   M Đang học ĐH   x UV Ban Chấp hành
8 Nguyễn Thị Nhàn  
 
1990 M ĐH     UV Ban Chấp hành
9 Nguyễn Tiến Hanh 1987
 
M TC   x UV Ban Chấp hành
10 Nguyễn Thị Minh Hằng  
 
1988 M SC   UV Ban Chấp hành
11 Nguyễn Thị Thanh  
 
1981 K ĐH   x UV Ban Chấp hành

7. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG CHĂM MÁT
KHÓA XXI (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình dộ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Nguyễn Khánh 1985   M Đang học ĐH SC x UVBCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn phường
2 Phạm Bá Cảnh 1992   K Đang học ĐH     Phó Bí thư Đoàn phường
3 Trần Thị Hải Yến
 
1983 K     Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Vũ Thị Mỹ Hạnh
 
1992 K       UV Ban Chấp hành
5 Vũ Huy Hoàng 1992
 
K       UV Ban Chấp hành
6 Bùi Thanh Huế
 
1989 K TC     UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Thị Thu Nguyệt
 
1986 M     UV Ban Chấp hành
8 Nguyễn Thị Thanh
 
1982 K TC     UV Ban Chấp hành
9 Bùi Thị Túc
 
1984 M     UV Ban Chấp hành
 
8. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG TÂN HÒA
KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình dộ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Nguyễn Thị Minh Tuyết   1988 M   x UV BCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn phường
2 Lê Hoàng Việt 1985
 
K ĐH     Phó Bí thư Đoàn phường
3 Nguyễn Đức Thiêm 1985
 
M ĐH     Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thị Kim Chung
 
1986 K TC     UV Ban Chấp hành
5 Trương Thị Thúy Hằng
 
1986 K TC     UV Ban Chấp hành
6 Trương Thị Thúy Lan
 
1981 K TC     UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Thị Thùy Linh
 
1988 K     UV Ban Chấp hành
8 Ngô Thị Huyền Trang
 
1990 K     UV Ban Chấp hành
9 Phạm Công Thiện 1991
 
K       UV Ban Chấp hành
10 Nguyễn Thị Thủy   1991 K Đang học ĐH     UV Ban Chấp hành
11 Bùi Thanh Định 1980
 
M TC TC x UV Ban Chấp hành
 
9. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ DÂN CHỦ
KHÓA XXXI (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình dộ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Nguyễn Thị Kim Thoa   1980 M Đang học ĐH TC x UVBCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn xã
2 Nguyễn Thành Tâm 1983   M Đang học ĐH   x Phó Bí thư Đoàn xã
3 Nguyễn Văn Hòa 1987
 
M TC TC x Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Văn Nghị 1983
 
M TC     UV Ban Chấp hành
5 Nguyễn Ngọc Anh 1982
 
M TC     UV Ban Chấp hành
6 Nguyễn Hoàng Mạnh 1986   M Đang học ĐH   x UV Ban Chấp hành
7 Quách Văn Quyết 1989
 
M TC     UV Ban Chấp hành
8 Nguyễn Thế Anh 1988
 
M TC     UV Ban Chấp hành
9 Nguyễn Anh Trà 1985
 
M TC     UV Ban Chấp hành
10 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 
1991 M     UV Ban Chấp hành
11 Nguyễn Thị Yến
 
1992 M TC     UV Ban Chấp hành

10. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ SỦ NGÒI
KHÓA XX (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình dộ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Nguyễn Thị Thu Trang    1989
 
M TC TC x Bí thư Đoàn xã
2 Nguyễn Văn Hải 1987   M Đang học ĐH Đang học TC x Phó Bí thư Đoàn xã
3 Lê Thị Tuyết Loan
 
1987 K ĐH SC   Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thị Lệ Thu
 
1987 M TC   x UV Ban Chấp hành
5 Nguyễn Mạnh Cường 1986
 
M TC   x UV Ban Chấp hành
6 Dương Thị Thanh
 
1992 K       UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Văn Cường 1981
 
M TC SC x UV Ban Chấp hành
8 Bùi Đức Hùng 1987   M Đang học TC Đang học TC x UV Ban Chấp hành
9 Nguyễn Văn Quân 1986
 
M       UV Ban Chấp hành
10 Phạm Thị Minh Quên
 
1980 K ĐH TC x UV Ban Chấp hành
11 Nguyễn Hoàng Sơn 1992
 
M       UV Ban Chấp hành
12 Bùi Tuyết Hạnh
 
1981 M ĐH TC x UV Ban Chấp hành
13 Nguyễn Duy Hưng 1987
 
M       UV Ban Chấp hành
 
11. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THỐNG NHẤT
KHÓA XXVIII (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình dộ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Triệu Sinh Mừng 1987
 
Dao TC TC x Bí thư Đoàn xã
2 Nguyễn Văn Toàn 1988
 
M TC   x Phó Bí thư Đoàn xã
3 Nguyễn Thị Kiều
 
1990 M TC   x Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Triệu Tiến Bảy 1984
 
Dao       UV Ban Chấp hành
5 Bàn Kim Dang 1988
 
Dao TC   x UV Ban Chấp hành
6 Triệu Văn Dũng 1990
 
Dao       UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Mạnh Hùng 1981
 
K   x UV Ban Chấp hành
8 Bùi Thế Như 1988
 
M   x UV Ban Chấp hành
9 Bùi Văn Nguyên 1986
 
M       UV Ban Chấp hành
10 Trịnh Hiệp Quế 1985
 
M     UV Ban Chấp hành
11 Nguyễn Mạnh Xứng 1981
 
M TC     UV Ban Chấp hành
 
12. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ HÒA BÌNH
KHÓA XXVIII (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình dộ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Nguyễn Thị Kim Chung   1986 M Đang học ĐH TC x UV BCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn xã
2 Hà Thị Thanh Hiệp
 
1987 M TC   x Phó Bí thư Đoàn xã
3 Nguyễn Mạnh Tiến 1986   M Đang học ĐH   x Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Xuân Tùng 1984
 
M TC     UV Ban Chấp hành
5 Nguyễn Văn Ba 1986
 
M       UV Ban Chấp hành
6 Nguyễn Quảng Nam 1986   M Đang học ĐH     UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Thị Hà   1986 M Đang học CĐ     UV Ban Chấp hành
8 Nguyễn Thị Thanh Hoa   1988 M Đang học CĐ     UV Ban Chấp hành
9 Đinh Thị Lệ Thủy   1987 M Đang học CĐ     UV Ban Chấp hành
 
13. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ YÊN MÔNG
KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình dộ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Hà Mạnh Thiêm 1985
 
M TC   x Bí thư Đoàn xã
2 Hà Đức Mạnh 1986
 
M TC TC x Phó Bí thư Đoàn xã
3 Bùi Tiến Đạt 1988
 
M TC     Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Văn Kiên 1987
 
M       UV Ban Chấp hành
5 Nguyễn Đức Thọ 1981
 
M TC     UV Ban Chấp hành
6 Nguyễn Ngọc Tuyển 1988
 
M       UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Văn Dũng 1987
 
M TC     UV Ban Chấp hành
8 Nguyễn Viết Gần 1987
 
M     x UV Ban Chấp hành
9 Nguyễn Đức Ngọc 1987
 
M TC     UV Ban Chấp hành
10 Hà Đức Dũng 1989
 
K       UV Ban Chấp hành
11 Trần Hùng Cường 1978
 
K SC x UV Ban Chấp hành
 
14. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THÁI THỊNH
KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình dộ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Nguyễn Minh Châu 1984   M ĐH TC x UV BCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn xã
2 Nguyễn Văn Tưởng 1988   M Đang học ĐH   x Phó Bí thư Đoàn xã
3 Nguyễn Hữu Năng 1987   M Đang học ĐH   x Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thành Đạt 1990
 
M TC TC   UV Ban Chấp hành
5 Nguyễn Văn Ngọc 1986   M Đang học ĐH   x UV Ban Chấp hành
6 Nguyễn Văn Luân 1988
 
M       UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Thị Huế
 
1986 M TC     UV Ban Chấp hành
8 Trần Thị Quyên
 
1986 K TC TC   UV Ban Chấp hành
9 Nguyễn Thị Yền
 
1988 M     UV Ban Chấp hành
 
15. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TRUNG MINH
KHÓA XXV (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình dộ Đảng viên CHỨC VỤ
Chuyên môn Chính trị
Nam Nữ
1 Nguyễn Anh Tuấn 1983
 
M TC     Bí thư Đoàn xã
2 Phùng Văn Diệu 1986
 
M TC     Phó Bí thư Đoàn xã
3 Nguyễn Tiến Sơn 1993
 
M TC     Uỷ Viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Hùng Diệp 1986
 
M     UV Ban Chấp hành
5 Sơn Thị Giang
 
1992 M TC     UV Ban Chấp hành
6 Tống Thu Hiền
 
1984 K       UV Ban Chấp hành
7 Nguyễn Công Duy 1992
 
K TC     UV Ban Chấp hành
8 Nguyễn Văn Linh 1990
 
M       UV Ban Chấp hành
9 Nguyễn Tài Chiến 1992
 
M TC     UV Ban Chấp hành
 
 


Tác giả bài viết: BTV Thành đoàn Hòa Bình.
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (30/09/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (30/09/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (07/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (02/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (08/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (01/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (01/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (21/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (11/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (28/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1644
  • Tháng hiện tại: 7499
  • Tổng lượt truy cập: 4491335

Liên kết Website


Tin tiêu điểm