Banner giữa trang

Danh sách Ban Chấp hành Thành đoàn Hoà Bình khoá XIX (2012-2017)

Đăng lúc: Thứ năm - 05/07/2012 10:01
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hoà Bình khoá XIX (Nhiẹm kỳ 2012 - 2017) diễn ra trong 02 ngày (03, 04/7/2012) đã bầu ra BCH Thành đoàn khoá XIX gồm 29 đồng chí.
DANH SÁCH
BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
KHÓA XIX (NHIỆM KỲ 2012 – 2017) 

 
1. Đồng chí Hoàng Châu Khôi
- Sinh năm: 1980
- Dân tộc: kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Cao cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Thành uỷ viên, Uỷ viên BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hoà Bình.


 
2. Đồng chí Bùi Quốc Hoàn
- Sinh năm: 1984
- Dân tộc: Mường
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thành đoàn khóa XIX, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố.

 


3. Đồng chí Lê Thu Trang
- Sinh năm: 1983
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BTV Thành đoàn khóa XIX, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố.


 
4. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà
- Sinh năm: 1985
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BTV, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành đoàn khóa XIX. 
5. Đồng chí Phan Thị Thanh Nga
- Sinh năm: 1985
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp (Đang học Đại học).
- Trình độ LLCT: Sơ cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BTV Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn phường Đồng Tiến.


 
6. Đồng chí Lê Quang Huân
- Sinh năm: 1981
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BTV Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn TN Cơ quan UBND Thành phố.


 
7. Đồng chí Nguyễn Văn An
- Sinh năm: 1979
- Dân tộc: Mường
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BTV Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn TN Công an Thành phố. 
8. Đồng chí Nguyễn Quang Tự
- Sinh năm: 1981
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BTV Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn Trường Trung câp Y tế Hòa Bình.

 
9. Đồng chí Vũ Thị Phương Thảo
- Sinh năm: 1987
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT:
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BTV Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. 
10. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chung
- Sinh năm: 1986
- Dân tộc: Mường
- Trình độ chuyên môn:Trung cấp (Đang học Đại học).
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn xã Hòa Bình.
 
11. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa
- Sinh năm: 1980
- Dân tộc: Mường
- Trình độ chuyên môn:Trung cấp (Đang học Đại học).
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn xã Dân Chủ.

 
12. Đồng chí Đặng Thị Thuận
- Sinh năm: 1982
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn:Trung cấp (Đang học Đại học).
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn phường Tân Thịnh.

 
13. Đồng chí Nguyễn Minh Châu
- Sinh năm: 1984
- Dân tộc: Mường
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn xã Thái Thịnh.


 
14. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tuyết
- Sinh năm: 1988
- Dân tộc: Mường
- Trình độ chuyên môn:Cao đẳng.
- Trình độ LLCT:
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn phường Tân Hòa.

 
15. Đồng chí Trần Kim Huệ
- Sinh năm: 1987
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp (Đang học Đại học).
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn phường Phương Lâm.


 
16. Đồng chí Nguyễn Khánh
- Sinh năm: 1985
- Dân tộc: Mường
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp (Đang học Đại học).
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn phường Chăm Mát. 
17. Đồng chí Vũ Đình Hưng
- Sinh năm: 1980
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn phường Thái Bình.

 
18. Đồng chí Nguyễn Văn Bình
- Sinh năm: 1983
- Dân tộc: Mường
- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp (Đang học Cao đẳng).
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn phường Hữu Nghị.

 


 
19. Đồng chí Phạm Thị Xuân Thúy
- Sinh năm: 1984
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn TN Công ty CP Du lịch Hòa Bình.

 
20. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Nga
- Sinh năm: 1984
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp (Đang học Đại học).
- Trình độ LLCT:
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn TN Công ty CP Xuất nhập khẩu 3-2 Hòa Bình. 
21. Đồng chí Bùi Thị Duyên
- Sinh năm: 1984
- Dân tộc: Mường
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp (Đang học Đại học).
- Trình độ LLCT:
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn TN Công ty CP Y dược học cổ truyền Hòa Bình.

 
22. Đồng chí Trần Thanh Tùng
- Sinh năm: 1984
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT:
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn TN Đoạn Quản lý Đường thủy NĐ số 9. 
23. Đồng chí Trần Thị Hồng Nhung
- Sinh năm: 1982
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn TN Đoạn Quản lý đường bộ I Hòa Bình.

 
24. Đồng chí Đinh Trường Sơn
- Sinh năm: 1981
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Chi đoàn Tòa án nhân dân Thành phố.


 
25. Đồng chí Đào Văn An
- Sinh năm: 1983
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Chi đoàn Đài TT - TH Thành phố. 
26. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ
- Sinh năm: 1984
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Chi đoàn Bệnh viện đa khoa Thành phố.

 
27. Đồng chí Phương Đình Huy
- Sinh năm: 1984
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố. 
28. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng
- Sinh năm: 1980
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn Trường THPT Lạc Long Quân.

 
29. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng
- Sinh năm: 1982
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Thành đoàn khóa XIX, Bí thư Đoàn Trường THPT Công Nghiệp.
Tổng số điểm của bài viết là: 60 trong 13 đánh giá
 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (30/09/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (30/09/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (07/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (02/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (08/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (01/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (01/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (21/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (11/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (28/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1644
  • Tháng hiện tại: 7504
  • Tổng lượt truy cập: 4491340

Liên kết Website


Tin tiêu điểm