Banner giữa trang

Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/08/2012 19:17
Kế hoạch số 161-KH/TWĐTN ngày 26/2/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”
(Kế hoạch số 161-KH/TWĐTN ngày 26/2/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)
 
Thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước, với những nội dung cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU        
- Làm cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và thiếu nhi về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo những điều Bác Hồ dạy; nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ.
- Thông qua cuộc vận động tạo sự chuyển biến tích cực cảu thanh thiếu nhi trong một số lĩnh vực: xung kích tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, chống tiêu cực và bệnh thành tích trong thi cử, xây dựng tinh thần trách nhiệm, thái độ, đạo đức, tác phong người công chức trẻ,…phấn đấu xây dựng một lớp thanh niên mới “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng của Bác Hồ; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.        
- Cuộc vận động được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở Đoàn, các tổ chức Hội và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; gắn liền với các chủ trương công tác của Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi; phát huy cao tính tự giác học tập, rèn luyện của tuổi trẻ thông qua các hình thức phong phú, sinh động, thiết thực và hiệu quả.
 
II. NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG
 1. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tổ chức nghiên cứu các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc” của Bác Hồ; học tập 5 điều Bác Hồ dạy thanh niên, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi và tìm hiểu, vận dụng những huấn thị của Bác đối với thanh thiếu nhi.
- Tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu những tư liệu, những tác phẩm văn học, nghệ thuật và điện ảnh tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Bác, như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”, “Thời thanh niên của Bác Hồ”, “Búp sen xanh”, “Kể chuyện dọc đường cách mạng”, “Hồ Chí Minh về giáo dục và tổ chức thanh niên”, “Hồ chí minh – Chân dung của một con người”, “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, “Những giây phút cuối đời của Bác”.
- Tổ chức tham quan, học tập tại các khu di tích cách mạng, bảo tàng, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa danh lịch sử gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ.
 
2. Xây dựng các nội dung phấn đấu học tập và làm theo lời Bác trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ.        
“Học tập và làm theo lời Bác” trong toàn Đoàn và tuổi trẻ được thực hiện với tinh thần vừa “xây” vừa “chống”, trong đó “xây” là chủ yếu, theo những nội dung cơ bản sau đây:
2.1. Xây dựng tinh thần đoàn kết, tình nguyện, tương thân, tương ái vì cộng đồng.
Chống  lối sống bàng quang, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm của tuổi trẻ.        
2.2. Xây dựng ý thức tiết kiệm, tiêu dùng đúng khả năng, thực hiện, “cần kiệm là nếp sống đẹp của tuổi trẻ”.        
Chống tham nhũng, lãng phí, xa hoa trong sinh hoạt, lao động.        
2.3. Xây dựng thái độ học tập, nghiên cứu khoa học thực chất, làm việc gì cũng phải học, học suốt đời; bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, tự tin trong hội nhập kinh tế quốc tế.        
Chống tiêu cực, bệnh thành tích trong học tập, thi cử; sự tụt hậu về trình độ, kiến thức khoa học và nhận thức xã hội; những biểu hiện tự ti, mặc cảm trong hội nhập kinh tế quốc tế.        
2.4. Xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, kỷ luật; trong lao động, phấn đấu đạt năng suất và chất lượng cao.        
Chống chây lười, thụ động, ỷ lại, thiếu sáng tạo, vô kỷ luật trong lao động.        
2.5. Xây dựng ý thức công dân, ý thức cộng đồng, thói quen ứng xử văn hóa, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, tích cực tham gia xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.        
Chống tự do tùy tiện, các biểu hiện coi thường pháp luật cũng như các hành vi thiếu văn hóa trong đời sống, các hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 
III. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG
 1. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được phát động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước vào ngày 02/02/2007 nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (2007 – 2012).
Các năm tiến hành sơ kết, đánh giá vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5).

2. Các nội dung cuộc vận động đươc triển khai trong sinh hoạt thường kỳ của cơ sở Đoàn, chi đoàn, chi hội, chi đội và trong các hoạt động thanh, thiếu nhi ở các cấp, chú trọng triển khai ở các cấp cơ sở.
- Cơ sở Đoàn, chi đoàn, chi hội, chi đội tổ chức cho đoàn viên, hội viên, đội viên học tập, trao đổi, tọa đàm về các nội dung của cuộc vận động; phổ biến và hướng dẫn đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu nhi sưu tầm, tìm hiểu, học tập 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi; tổ chức xem phim, đọc sách về Bác và viết cảm nhận, thuyết trình,…về những nội dung đã được học tập.
- Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức ở  quy mô phù hợp các cuộc thi tìm hiểu, thi tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, những lời Bác dạy thanh, thiếu nhi, dưới những hình thức như: thi viết, thi kể chuyện hoặc các hình thức thi khác trên mạng internet, trên các phương tiện truyền thông, thi Olimpic môn học về tư tưởng Hồ Chí Minh…
- Phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn, Hội, Đội đều xây dựng được tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Bác, tư liệu, sách báo, viết về Bác và các bài thi, các bài cảm nhận đạt chất lượng cao của các tập thể, cá nhân tham gia các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi trước đó.

3. Tổ chức rộng rãi các hình thức diễn đàn tuổi trẻ trên báo chí; trên mạng internet theo từng chủ đề, nội dung học tập từ tấm gương đạo đức và lời dạy của Bác Hồ.
 
4. Bồi dưỡng và tăng cường hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội tuyên truyền thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.
 
5. Chủ động, tăng cường tham mưu cho các cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể để tranh thủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai cuộc vận động trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cấp bộ Đoàn cấp dưới triển khai cuộc vận động; có hình thức phù hợp cổ vũ, động viên, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện cuộc vận động.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Cấp Trung ương.
 - Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” Do đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm Trưởng ban.
Thành lập Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cuộc vận động; giao cho Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương Đoàn là cơ quan thường trực của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo.
- Bí thư Trung ương Đoàn nghiên cứu việc ban hành tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cho các tập thể và cá nhân thực hiện xuất sắc nội dung cuộc vận động; định kỳ tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 2 năm một lần.
- Hệ thống báo chí trực thuộc Trung ương Đoàn xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền cho cuộc vận động; tăng cường phát hiện và biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt có sức thuyết phục, lay động để cổ vũ tuổi trẻ tham gia có hiệu quả các nội dung học tập và làm theo lời Bác.
- Nhà xuất bản Kim Đồng, Thanh Niên có kế hoạch biên soạn, phát hành các tài liệu, xây dựng tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” phục vụ việc triển khai cuộc vận động xuống đến cơ sở.
- Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn; biên tập các chuyên đề thảo luận, tài liệu hướng dẫn kỹ năng, phương pháp tổ chức các diễn đàn, các sinh hoạt ở cơ sở phục vụ cho việc triển khai các nội dung của cuộc vận động.
- Các Ban thường trực cụm thi đua theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện cuộc vận động của các đơn vị, tỉnh, thành Đoàn trong cụm.
- Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương căn cứ Kế hoạch này để xây dựng nội dung triển khai cuộc vận động phù hợp với đối tượng phụ trách.
 
2. Các địa phương, đơn vị:        
- Căn cứ Kế hoạch của Trung ương Đoàn, thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động ở cấp tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; sớm xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai cuộc vận động phù hợp trong các đối tượng thanh niên. Tổ chức Lễ phát động cuộc vận động gắn với phát động Tháng Thanh niên 2007 vào trong tháng 2/2007.        
- Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành, các lực lượng xã hội để tạo ra sự chỉ đạo đồng bộ cho việc triển khai cuộc vận động có hiệu quả.        
- Tổ chức chỉ đạo triển khai cuộc vận động rõ mô hình và có hiệu quả tại Đoàn cơ sở và chi đoàn.        
- Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp Trung ương (qua Ban thường trực cụm và Ban Tư tưởng – Văn hóa, Văn phòng Trung ương Đoàn) gắn với báo cáo tháng, quý, năm.
“Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” là cuộc vận động rộng lớn, mang ý nghĩa sâu sắc, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội IX, Ban Bí Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.
 
BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
Tác giả bài viết: Ban biên tập Website
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (08/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (03/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (09/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (02/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (02/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (22/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (12/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (29/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 136
  • Tháng hiện tại: 27206
  • Tổng lượt truy cập: 4112323

Liên kết Website