Chiến dịch hè 2023
Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12
Banner giữa trang

Thành đoàn tổ chức Giám sát việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021

Đăng lúc: Thứ ba - 20/04/2021 15:57
Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số154-QĐ/TH.U, ngày 22/3/2021 của Thành ủy Hòa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát của Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình năm 2021. Ngày 20/04/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn Giám sát việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021 tại xã Thịnh Minh và phường Đồng Tiến.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Thịnh Minh

Tham gia cùng đoàn giám sát có các đồng chí Thường trực Thành đoàn, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hòa Bình.
Chương trình giám sát được tiến hành theo đúng Quy chế giám sát kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, đúng tiến độ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được giám sát. Các đề xuất, kiến nghị cụ thể, rõ ràng, sát với thực tế. Địa phương, cơ quan, đơn vị được giám sát nghiêm túc thực hiện các nội dung, chương trình của Kế hoạch giám sát. Chuẩn bị báo cáo đầy đủ, chi tiết theo đề cương, bố trí, sắp xếp thành phần, địa điểm làm việc phục vụ đoàn giám sát theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.
 
Qua chương trình Giám sát cho thấy các cơ sở Đoàn đã tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức thực hiện, chú trọng xây dựng quy trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đặc biệt là lực lượng ĐVTN ở nông thôn, bí thư, phó bí thư chi đoàn. Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng tham mưu cấp ủy Đảng phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên.
 Giám sát việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại P. Đồng Tiến
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển Đảng trong tổ chức Đoàn của các cấp vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: Đó là sự không đồng đều giữa các lĩnh vực, địa bàn, chưa đáp ứng nhu cầu phấn đấu trở thành đảng viên của đông đảo đoàn viên thanh niên. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng còn thấp. Công tác tuyên truyền giáo dục ở một số cơ sở Đoàn chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền thiếu linh hoạt. Vì vậy vẫn còn một bộ phận đoàn viên ưu tú chưa xác định rõ lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng. Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc kết nạp đảng viên trẻ ở một số cơ sở Đoàn chưa chủ động, lúng túng về quy trình, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
  
Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú còn nhiều gặp nhiều khó khăn, thách thức, số lượng đoàn viên ưu tú ngày càng giảm dần qua các năm, chất lượng không cao, những nhân tố nổi bật trong hoạt động vẫn còn ít.  Nguyên nhân là bởi do thanh niên ở địa phương đi làm ăn xa, khó phát hiện và theo dõi để giới thiệu đoàn viên thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT; một số thanh niên tại địa phương không nhiệt tình, còn e ngại khi tham gia các phong trào do Đoàn tổ chức; nhiều thanh niên tập trung phát triển kinh tế nên không mặn mà, hứng thú với tổ chức Đoàn và việc kết nạp Đảng… Ngoài ra, sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy Đảng trong việc tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên chưa quyết liệt, khó khăn trong hoạt động của chi đoàn cũng làm ảnh hưởng lớn đến việc phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú…
Giám sát việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 
Để nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và phát triển đảng viên trẻ trong thời gian tới,  Đoàn giám sát đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bảo đảm được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên nói chung, công tác phát triển Đảng viên từ đoàn viên, thanh niên nói riêng.
Hai là, phân bổ chỉ tiêu kết nạp Đảng từ đoàn viên ưu tú đối với từng đơn vị, địa phương.

Ba là, triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với nội dung đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để đoàn viên đăng ký.

Bốn là, tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ, đảng viên lão thành quan tâm giúp đỡ tổ chức Đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, phát huy vai trò, năng lực của đảng viên trẻ trở thành tấm gương sáng cho các đoàn viên khác noi theo.

Năm là, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn, đồng thời là tiêu chí cơ bản trong đánh giá chất lượng hoạt động chi Đoàn và Đoàn cơ sở.

Để công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp có hiệu quả, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng và các cấp bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở. Tăng cường công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng thêm sinh lực cho Đảng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng./.

                    

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Yến – Thành đoàn HB
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (08/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (03/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (09/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (02/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (02/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (22/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (12/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (29/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 387
  • Khách viếng thăm: 383
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 15166
  • Tháng hiện tại: 2264058
  • Tổng lượt truy cập: 36837035

Liên kết Website