Chiến dịch hè 2023
Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12
Banner giữa trang

Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/07/2016 11:17
Hiện nay, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, thu hút ngày càng nhiều lao động trẻ vào làm việc.
Theo số liệu từ Chi cục Thống kê thành phố Hòa Bình, năm 2015, trên dịa bàn thành phố Hòa Bình, số doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 97,9% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, thu hút 8075% lao động làm việc. Trong tổng số lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, lực lượng lao động trẻ, nằm trong độ tuổi thanh niên chiếm trên 70% (ước tính khoảng trên 12.000 người).
 
Những năm qua, BTV Thành Đoàn Hòa Bình đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. BTV Thành Đoàn đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV Thành đoàn thực hiện khảo sát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên công nhân; ưu tiên phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp là thành viên Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh. Đến nay, toàn thành phố có 10 tổ chức cơ sở Đoàn, 02 tổ chức Hội LHTN trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Các tổ chức Đoàn, Hội đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thanh niên công nhân thông qua các phong trào: “Sáng tạo trẻ”; tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi”; giao lưu văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao; tuyên truyền tác phong lao động công nghiệp; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các lớp đào tạo nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng mềm cho thanh niên công nhân; tổ chức thi lái xe an toàn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân... Thông qua các hoạt động đã tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên công nhân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp; kích thích tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho công nhân; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp công nhân an tâm sản xuất, doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Thanh niê công nhâ thành phố Hòa Bình giao lưu văn nghệ nhân dịp Tháng Công nhân 2016
Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu, song việc phát huy hiệu quả của các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp thường xuyên biến động về số lượng công nhân, thời gian làm việc. Các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm và dành thời gian phối hợp tổ chức các hoạt động cho thanh niên công nhân; chưa có cơ chế đủ mạnh để ràng buộc doanh nghiệp trong việc xây dựng tổ chức chính trị - xã hội ở doanh nghiệp. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhưng vẫn chỉ ở giai đoạn tuyên truyền, vận động, chưa phát huy hết hiệu lực, hiệu quả trên thực tế. Lực lượng cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách trong hệ thống còn mỏng, chưa có kinh nghiệm. Tại các khu công nghiệp hiện nay còn thiếu các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi giải trí cho thanh niên công nhân.

Cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho thanh iên công nhân
Trên thực tế, việc tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh không thể tách rời việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp, do đó, cần có các giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp. Trước hết, cần nhận thức đầy đủ về đặc điểm của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp. Bên cạnh những mặt thuận lợi, hoạt động Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp cũng gặp phải những khó khăn như: Tính chất không đồng đều về quy mô của các doanh nghiệp, trình độ của ĐVTN; đầu mối cơ sở nhiều, phạm vi địa bàn hoạt động lại rộng nên khó tập hợp; cán bộ đều là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho các hoạt động hạn chế; lực lượng ĐVTN thường xuyên biến động nên khó quản lý. Đặc biệt, do nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là chủ yếu nên hoạt động Đoàn có lúc bị xem nhẹ hoặc bị xao nhãng, ít được doanh nghiệp đầu tư, nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ.

Để khắc phục những khó khăn, từng bước xây dựng, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thời gian qua, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn bám sát các chủ đề hoạt động công tác Đoàn hàng năm của Đoàn cấp trên, nhiệm vụ cấp ủy giao, đồng thời, căn cứ từ thực tế tình hình doanh nghiệp để lựa chọn và đưa ra mô hình, cách thức hoạt động phù hợp. Tranh thủ sự ủng hộ của doanh nghiệp, đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn, các đoàn thể đơn vị, các ngành, cấp, địa phương quan tâm tới công tác Đoàn trong doanh nghiệp. Định hướng hoạt động Đoàn tại cấp cơ sở, nhiệm vụ hoạt động của Đoàn không thể tách rời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mọi phong trào của Đoàn hướng tới việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mỗi doanh nghiệp. Phát huy vai trò chủ động sáng tạo, tinh thần nhiệt tình trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn; quan tâm tới công tác đào tạo bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ Đoàn chủ chốt trong các doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn năng lực, phẩm chất, nhiệt huyết và trách nhiệm. Hoạt động của Đoàn, Hội trong doanh nghiệp cần có sự linh hoạt, mềm dẻo, vận dụng sáng tạo các quy định, hướng dẫn của Điều lệ Đoàn vào phương thức chỉ đạo, tổ chức thực hiện; thường xuyên quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể, mô hình xuất sắc để thúc đẩy phong trào. Hoạt động của Đoàn trước hết phải hướng tới ĐVTN, người lao động trong khối, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVTN. Xác định công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân phải trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị,... Cần có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp mới tạo ra được hiệu quả thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.
 
BTV Thành đoàn Hòa Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (08/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (03/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (09/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (02/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (02/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (22/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (12/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (29/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 463
  • Hôm nay: 143904
  • Tháng hiện tại: 3343055
  • Tổng lượt truy cập: 33332395

Liên kết Website