Banner giữa trang
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Thành đoàn Hoà Bình khoá XIX (Nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Thành đoàn Hoà Bình khoá XIX (Nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Thành đoàn Hoà Bình khoá XIX (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) được ban hành kèm theo Quyết định số: 08 QĐ/TH.Đ, ngày 26/9/2012 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hoà Bình.

Đăng lúc: 02-10-2012 09:25:25 AM | Đã xem: 3289 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hòa Bình

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Hòa Bình khóa XIX (2012-2017)

Hội nghị BCH Thành đoàn lần thứ 2 khóa XIX họp ngày 24/8/2012 đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Hòa Bình khóa XIX gồm 5 đồng chí.

Đăng lúc: 28-08-2012 11:31:28 PM | Đã xem: 4137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hòa Bình , Công tác xây dựng tổ chức

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn khối phường, xã

Danh sách trích ngang Ban Chấp hành cơ sở Đoàn khối phường, xã trực thuộc nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đăng lúc: 07-08-2012 12:17:47 AM | Đã xem: 3321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hòa Bình
Danh sách Ban Chấp hành Thành đoàn Hoà Bình khoá XIX (2012-2017)

Danh sách Ban Chấp hành Thành đoàn Hoà Bình khoá XIX (2012-2017)

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hoà Bình khoá XIX (Nhiẹm kỳ 2012 - 2017) diễn ra trong 02 ngày (03, 04/7/2012) đã bầu ra BCH Thành đoàn khoá XIX gồm 29 đồng chí.

Đăng lúc: 05-07-2012 10:01:49 AM | Đã xem: 4150 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hòa Bình
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Điều lệ sửa đổi được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thông qua tại Hội nghị lần III ngày 30/7/1998 thể hiện những quan điểm đổi mới của Đảng, của Đoàn với tư cách Đội là một lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Có phương thức giáo dục riêng của Đội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác Đội và mong muốn hoạt động, học tập của đội viên, thiếu nhi nước ta hiện nay.

Đăng lúc: 09-06-2012 11:56:55 AM | Đã xem: 4676 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu
Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.

Đăng lúc: 09-06-2012 11:47:29 AM | Đã xem: 16246 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đội TNTP Hồ Chí Minh
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Với những quy định biểu hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, thủ tục, nghi lễ của đội ngũ, Nghi thức Đội góp phần mạnh mẽ vào việc xây dựng phương pháp giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng của Đội.

Đăng lúc: 09-06-2012 11:26:13 AM | Đã xem: 14689 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đội TNTP Hồ Chí Minh
Sơ lược lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh

Sơ lược lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.

Đăng lúc: 09-06-2012 10:57:53 AM | Đã xem: 13645 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đội TNTP Hồ Chí Minh
Giới thiệu một số quy định trong Nghi lễ Hội LHTN Việt Nam

Giới thiệu một số quy định trong Nghi lễ Hội LHTN Việt Nam

Theo tài liệu của Hội đồng huấn luyện Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Đăng lúc: 09-06-2012 10:46:13 AM | Đã xem: 13999 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Hội LHTN Việt Nam
TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HỘI LHTN VIỆT NAM

TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HỘI LHTN VIỆT NAM

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã cùng cha ông chiến đấu kiên cường để giải phóng và xây dựng đất nước.

Đăng lúc: 09-06-2012 10:34:44 AM | Đã xem: 16024 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Hội LHTN Việt Nam
Đăng lúc: 01-06-2012 06:12:47 AM | Đã xem: 16282 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Hội LHTN Việt Nam
Đăng lúc: 31-05-2012 11:47:56 PM | Đã xem: 18124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lịch sử ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lịch sử ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

Đăng lúc: 29-05-2012 10:01:57 AM | Đã xem: 14840 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Mốt số điểm mới trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa IX

Mốt số điểm mới trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa IX

Ngày 18/6/2008, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đó ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TWĐTN "Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khoá IX". Sau đây là một số nội dung mới trong Hướng dẫn:

Đăng lúc: 25-03-2012 04:12:41 PM | Đã xem: 2867 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

Đăng lúc: 25-03-2012 04:01:00 PM | Đã xem: 2202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu
Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh chỉ quy định chung để thống nhất trong tổ chức của mình. Trong điều kiện hiện nay, các cơ sở và tập thể Đội sử dụng cờ theo đúng quy định trên

Đăng lúc: 25-03-2012 02:59:50 PM | Đã xem: 5073 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đội TNTP Hồ Chí Minh
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đăng lúc: 25-03-2012 01:20:05 PM | Đã xem: 14176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới Thiệu , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (08/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (03/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (09/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (02/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (02/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (22/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (12/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (29/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 32
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 27
  • Hôm nay: 851
  • Tháng hiện tại: 19714
  • Tổng lượt truy cập: 4503550

Liên kết Website


Tin tiêu điểm