Chiến dịch hè 2023
Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12
Banner giữa trang

Thành đoàn Hòa Bình từng bước thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Đăng lúc: Thứ tư - 28/08/2019 16:30
Thành đoàn Hòa Bình từng bước thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư, chú trọng bố trí, sử dụng đội ngũ bí thư, phó bí thư chi đoàn là cán bộ, công chức trẻ các phường, xã trên địa bàn thành phố.
      Thành đoàn Hòa Bình hiện có 48 cơ sở Đoàn trực thuộc với 322 chi đoàn, trong đó có 140 chi đoàn khu dân cư. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai nhiều giải pháp trên từng lĩnh vực, từng mặt công tác nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn khu dân cư không phải là vấn đề mới mẻ, vấn đề này luôn được các cấp bộ Đoàn đề cập, quan tâm triển khai thực hiện hằng năm, gắn với từng chương trình hành động công tác. Hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư hiện đang gặp một số khó khăn như đội ngũ bí thư chi đoàn tại các xóm, tổ dân phố không có phụ cấp, thường xuyên biến động; đa phần chưa có trình độ chuyên môn; số đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa nhiều ảnh hưởng đến tổ chức triển khai các hoạt động của đoàn; việc huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn khó khăn… tuy nhiên cần có những giải pháp, cách làm mới thì việc nâng cao được chất lượng hoạt động của chi đoàn dân cư sẽ được cải thiện. Trong thời gian qua, để nâng cao chất lượng chi đoàn khu dân cư, Ban Thường vụ Thành đoàn  đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động là chính, không chạy theo số lượng; tập trung xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt để phát triển phong trào Đoàn; hàng năm tiến hành tổ chức tập huấn cho bí thư chi đoàn xóm, tổ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng tổ chức các hoạt động phong trào và tập hợp đoàn viên thanh niên.


Thành Đoàn tổ chức tập huấn công tác Đoàn năm 2019 cho cán bộ Đoàn cơ sở
 
       Ban Thường vụ Thành đoàn tiến hành biên soạn, cung cấp tài liệu sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư, định hướng các nội dung, chủ điểm sinh hoạt hàng tháng, từng chuyên đề phù hợp. Đối với một số đơn vị có điều kiện phù hợp, thực hiện mô hình bố trí cán bộ, công chức công tác ở xã, phường đảm nhiệm chức danh bí thư, phó bí thư chi đoàn để nâng cao chất lượng hoạt động và bước đầu đã mang hiệu quả tích cực. Hiện nay, trên địa ban thành phố có 8 là cán bộ công chức xã, phường đang tham gia bí thư chi đoàn.
Để nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Thành đoàn phân công các đồng chí Thường trực, cán bộ cơ quan Thành đoàn tham dự một số buổi sinh hoạt với chi đoàn khu dân cư để nắm bắt tình hình và định hướng nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục các tồn tại. Thường xuyên phân công cán bộ rà soát tình hình hoạt động các chi đoàn trên địa bàn dân cư, đặc biệt là các chi đoàn hoạt động còn yếu kém, chi đoàn ít đoàn viên, khó phát triển đoàn viên, có nguy cơ không còn chi đoàn để tìm giải pháp khắc phục. Ban Thường vụ Thành đoàn đã đẩy mạnh, hướng dẫn xây dựng, tổ chức một số mô hình sinh hoạt nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn như sinh hoạt toàn đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn,liên chi đoàn, tổ chức kết nghĩa giữa các chi đoàn với những nội dung phong phú, hấp dẫn và được triển khai bằng nhiều hình thức hấp dẫn  để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia như tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, xem phóng sự, video, hình ảnh trực quan, tổ chức trò chơi…


Thường trực thành đoàn dự sinh hoạt chi đoàn
 
        Theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, hàng tháng, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai bản tin sinh hoạt chi đoàn, cung cấp các nội dung phục vụ cho sinh hoạt chi đoàn. Chỉ đạo các Đoàn xã, phường từng bước đổi mới phương pháp tập hợp thanh niên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng, các vấn đề mà đoàn viên thanh niên hiện đang quan tâm, tập hợp các đoàn viên thanh niên thành nhóm theo sở thích: bóng chuyền, bóng đá, hát, khiêu vũ…đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ứng phó với thiên tai được duy trì khá tốt và sẵn sàng có mặt khi có yêu cầu. Đặc biệt vấn đề xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế của thanh niên luôn được các chi đoàn trên địa bàn dân cư quan tâm. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành đoàn thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng ngành nghề và nhu cầu nghề nghiệp của các doanh nghiệp đang cần lao động, tư vấn xuất khẩu lao động thông qua phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên nông thôn có cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao đời sống. Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhờ vậy nhiều mô hình sáng tạo trong hoạt động đoàn khu dân cư được các cơ sở Đoàn thực hiện như mô hình xây dựng đường hoa, tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, tuyến đường thanh niên tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp”, Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, chi đoàn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc… Đặc biệt là việc thực hiện các phần việc, công trình thanh niên trong các hoạt động cao điểm như Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đều được các chi đoàn triển khai thực hiện tốt, nhiều đơn vị thực hiện từ 1-2 công trình thanh niên, có những công trình, phần việc ở các địa bàn khó khăn nhưng đoàn viên thanh niên vẫn tham gia nhiệt tình, hào hứng.
       Để nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn khu dân cư, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn thì sự quan tâm của cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền địa phương là nhân tố đặc biệt quan trọng đến sự vững mạnh của chi đoàn. Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, cấp ủy Đảng đã có sự vào cuộc mạnh mẽ trong việc nâng cao hoạt động của các chi đoàn, chi hội thông qua việc định hướng, lựa chọn đoàn viên tích cực tham gia làm bí thư chi đoàn, phân công cấp ủy viên phụ trách, chỉ đạo, thường xuyên nắm tình hình; luôn tạo điều kiện để bí thư các chi đoàn rèn luyện, phát huy năng lực như động viên, khen thưởng, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, bố trí đảm nhiệm các chức vụ ở địa phương… để động viên khi bí thư chi đoàn có năng lực, có nhiều cống hiến khi đến tuổi trưởng thành. Ngoài ra cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số địa phương còn quan tâm tạo điều kiện cho chi đoàn tổ chức gây quỹ hoạt động Đoàn như tạo điều kiện cho chi đoàn thực hiện một số công trình, phần việc có thu nhập, mượn quỹ đất cho chi đoàn trồng lúa, trồng rừng lấy quỹ hoạt động … nhằm khắc phục một phần khó khăn của chi đoàn về vấn đề kinh phí hoạt động, giảm bớt phụ thuộc vào cơ chế "xin – cho".
        Trong giai đoạn xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng không ngừng thay đổi. Chính vì vậy, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn để phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên là điều hết sức cần thiết và việc nâng nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư không phải là việc ngày một, ngày hai mà có thể làm được, đòi hỏi phải sự quyết tâm, nỗ lực đổi mới trong từng chi đoàn, của cả các cấp bộ Đoàn và sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của Đoàn cấp trên có như vậy mới xây dựng được chi đoàn dân cư ngày càng vững mạnh, là môi trường để giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được cống hiến, trưởng thành.
 
 
  
Tác giả bài viết: Duy Tư
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

 

Văn bản mới

 Số: 27-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số: 26-HD/ĐTN
Tên: (Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022)

Ngày BH: (01/10/2018)

 Số 70 - CV/ĐTN
Tên: (V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia Hệ tri thức Việt số hóa)

Ngày BH: (08/08/2018)

 Số 18 - KH/ĐTN
Tên: (Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018))

Ngày BH: (03/07/2018)

 Số 56-CV/ĐTN
Tên: (V/v vận động ĐVTN tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống bệnh dại)

Ngày BH: (09/07/2018)

 Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022
Tên: (Hướng dẫn xây dựng đòn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022)

Ngày BH: (02/07/2018)

 Công văn số 56-CV/ĐTN v/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"
Tên: (V/v tham gia Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật")

Ngày BH: (02/07/2018)

 49 - CV/ĐTN
Tên: (Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong thanh niên Hòa Bình năm 2018.)

Ngày BH: (22/06/2018)

 KH số 08 tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Tên: (KH tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh)

Ngày BH: (12/03/2018)

 Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018
Tên: (Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình" 2018)

Ngày BH: (29/03/2018)

Music


  • Đang truy cập: 380
  • Hôm nay: 12021
  • Tháng hiện tại: 3829879
  • Tổng lượt truy cập: 33819219

Liên kết Website